7η ΘΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σημειωτική του
Υλικού Πολιτισμού

1 - 7 Ιουλίου 2024
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)

7η Θερινή Συνάντηση Σημειολογίας

1 - 7 Ιουλίου 2024

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν την 7η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής αφιερωμένη στη Σημειωτική του Υλικού Πολιτισμού.

Η διοργάνωση αφορά στη συμβολή της σημειωτικής στη μελέτη του σύγχρονου υλικού πολιτισμού και, ειδικότερα, στη σημειακή λειτουργία των κάθε λογής τέχνεργων (καθημερινών αντικειμένων, συσκευών, εργαλείων, μηχανών κλπ.) στην κοινωνική δράση, αλληλεπίδραση, διασύνδεση και επικοινωνία. Εστιάζοντας στις αισθητηριακές, αισθητικές και συμβολικές διαστάσεις των τέχνεργων και τις νοηματοδοτήσεις τους στις ποικίλες κοινωνικές χρήσεις, πρακτικές, τελετουργίες και επιτελέσεις, στην κατασκευή ταυτότητας, κοινότητας και μνήμης, η διοργάνωση συνδυάζει εισηγήσεις και ερευνητικές  εφαρμογές αποβλέποντας στο να προάγει τη σημειωτική μελέτη και κατανόηση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και τέχνεργων καθώς και μεταξύ ανθρώπων μέσω των τέχνεργων.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Συνάντηση απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών και Καλλιτεχνικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά στους τομείς της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας, των ψηφιακών μέσων, της διαφήμισης, των γραφιστικών και των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της Συνάντησης περιλαμβάνει 10 δίωρες εισηγήσεις καθώς και 5 καθοδηγούμενες από τους εισηγητές συναντήσεις συνεργασίας για την εκπόνηση ομαδικών ερευνητικών εργασιών, που παρουσιάζονται στην τελευταία ημέρα της Συνάντησης. 

Με την ολοκλήρωση της Συνάντησης δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής

Τα τέλη συμμετοχής στη Θερινή Συνάντηση είναι 130€ και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στην επιστολή αποδοχής.

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, έως την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 και θα ειδοποιηθούν στις επόμενες ημέρες μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Τόπος διεξαγωγής

Η 7η Θερινή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 546 41, πίσω από το Γερμανικό Προξενείο) από 1 έως 7 Ιουλίου 2024 και τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.